Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Instruks om utredning av statlige tiltak

Kortnavn : Utredningsinstruksen (FOR-2016-02-19-184)
Ikrafttreden : 01.03.2016

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo