Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift til vergemålsloven

Tittel forkortelse : Vergemålsforskriften
Ikrafttreden : 01.07.2013
Forskriftsnr : FOR-2013-02-15-201

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo