Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om ekteskap

Kortnavn : Ekteskapsloven
Dato og nummer : LOV-1991-07-04-47
Tittel forkortelse : el.
Ikrafttreden : 01.01.1993

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo