Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om folketrygd

Kortnavn : Folketrygdloven
Dato og nummer : LOV-1997-02-28-19
Tittel forkortelse : ftrl.
Ikrafttreden : 01.05.1997

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo