Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Kortnavn : Forvaltningsloven
Dato og nummer : LOV-1967-02-10
Tittel forkortelse : fvl.
Ikrafttreden : 01.01.1970

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo