Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Kortnavn : Introduksjonsloven
Dato og nummer : LOV-2003-07-04-80
Ikrafttreden : 01.09.2003

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo