Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om legemidler m.v.

Kortnavn : Legemiddelloven
Dato og nummer : LOV-1992-12-04-132
Ikrafttreden : 01.01.1994

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo