Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett

Kortnavn : Menneskerettsloven
Dato og nummer : LOV-1999-05-21-30
Tittel forkortelse : mrl.
Ikrafttreden : 21.05.1999

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo