Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om pass

Kortnavn : Passloven
Dato og nummer : LOV-1997-06-19-82
Tittel forkortelse : passl.
Ikrafttreden : 19.06.1997

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo