Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om behandling av personopplysninger

Kortnavn : Personopplysningsloven
Dato og nummer : LOV-2018-06-15-38
Ikrafttreden : 20.07.2018

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo