Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om fri rettshjelp

Kortnavn : Rettshjelploven
Dato og nummer : LOV-1980-06-13-35
Tittel forkortelse : rhjl.
Ikrafttreden : 01.01.1981

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo