Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Kortnavn : Sosialtjenesteloven
Dato og nummer : LOV-2009-12-18-131
Tittel forkortelse : stnavl.
Ikrafttreden : 01.01.2010

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo