Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om straff

Kortnavn : Straffeloven
Dato og nummer : LOV-2005-05-20-28
Tittel forkortelse : Strl.
Ikrafttreden : 01.10.2015

Lov om straff (lenke til Lovdata)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo