Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om vegtrafikk

Kortnavn : Vegtrafikkloven
Dato og nummer : LOV-1965-06-18-4
Tittel forkortelse : vtrl.
Ikrafttreden : 01.07.1965

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo