Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

Dokument-ID : Bufdir 01/2016
Dokumentdato : 08.07.2016

Barnevernets håndtering av saker der mindreårige kan være utsatt for menneskehandel

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo