Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

SHDIR-I-23-99
Dokument-ID : SHDIR-I-23-99
Saksnummer : 98/03604
Dokumentdato : 25.08.1999

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Sosial- og helsedirektoratets rundskriv SHDIR-I-23-99 (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo