Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

Dokument-ID : SRF 2016-01-19
Dokumentdato : 19.01.2016
Mottakere :

Fylkesmannsembetene

Statens sivilrettsforvaltning 2016-01-19


Brev av 19.01.2016 fra Statens sivilrettsforvaltning til Fylkesmannsembetene: Nye retningslinjer for dekning av advokaters reise i saker som gjelder enslig mindreårige asylsøkere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo