Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2016-06-30
Ikrafttreden : 15.09.2016
Ratifikasjonsdato : 30.06.2016

Avtale mellom kongeriket Norges regjering og republikken Argentinas regjering om et arbeidsferieprogram

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo