Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-62/2009
Dokument-ID : A-62/2009
Saksnummer : 200906261-/KEAB
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 2009

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo