Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : A-66/2009
Saksnummer : 200906257
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Justisdepartementet
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Politimesteren i Troms

Rundskriv- ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – kontroll med utlendinger som kommer fra Svalbard og enkelte andre endringer

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo