Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : AI 102/09
Saksnummer : 09/4115
Dokumentdato : 14.12.2009
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utenriksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justisdepartementet
Politidirektoratet

Instruks om fastsetting av retningslinjer etter utlendingsforskriften § 6-6 annet ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo