Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-103/2009
Dokument-ID : AI-103/2009
Saksnummer : 200905865-/KEAB
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Justis- og politidepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Instruks om vurdering av identitet i saker etter utlendingsloven

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo