Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-01/2010
Dokument-ID : G-01/2010
Saksnummer : 201000827
Dokumentdato : 05.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo