Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-02/2010
Dokument-ID : GI-02/2010
Saksnummer : 201001088-/CEF
Dokumentdato : 10.02.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd – Unntak fra ettårsfristen når referansepersonen har fått tillatelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo