Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-03/2012
Dokument-ID : GI-03/2012
Saksnummer : 201013172- /GBO
Dokumentdato : 01.06.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
NOAS

Retningslinjer om håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema

Siste endringer
  • Retningslinjer om håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema (04.06.2012)

    Instruks om vurdering av saker etter utlendingsloven der søkeren har anført eller UDI mener at det er grunn til å vurdere fare for kjønnslemlestelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo