Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-09/2012
Dokument-ID : GI-09/2012
Saksnummer : 201202729/UMV
Dokumentdato : 20.08.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
NOAS

Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea

Siste endringer
  • 2012-009-GI Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea (21.08.2012)

    Ny instruks fra Justisdepartementet om asylsaker fra Eritrea. Instruksen gjelder saker med risikovurdering for personer i eller som nærmer seg tjenestepliktig alder, enslige mindreårige asylsøkere, og unntak fra anmerkning i reisedokument i forbindelse med bortvisning eller utvisning.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo