Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-01/2013
Dokument-ID : GI-01/2013
Saksnummer : 11/375/MSN
Dokumentdato : 10.04.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi: Utlendingsnemnda, Arbeidsdepartementet

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 38 – oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (medlem av religiøst ordenssamfunn)

Siste endringer
  • Ny: 2013-001-GI Instruks om tolkning av utlendingsloven § 38 – oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (medlem av religiøst ordenssamfunn) (12.04.2013)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Instruksen gjelder tolking av utlendingsloven § 38 og når det kan gis oppholdstillatelse til medlemmer av religiøse ordenssamfunn, eksempelvis nonner i katolske klostre, etter denne bestemmelsen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo