Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-03/2013
Saksnummer : 11/7812
Dokumentdato : 29.05.2013
Mottakere :

Utlendigsdirektoratet

Kopi:
KS
Driftsoperatører for asylmottak

Anskaffelse av kontrakter om drift av asylmottak

Siste endringer
  • Ny: 2013-003-G Anskaffelse av kontrakter om drift av asylmottak (03.06.2013)

    Formålet med dette rundskrivet er å gjøre kjent at drift av asylmottak regnes som helse- og sosialtjenester etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt å legge til rette for å øke andelen mottak som drives av ideelle organisasjoner.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo