Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-03/2013
Saksnummer : 13/5184 (JD), 2013/003003 (UDI)
Dokumentdato : 13.09.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Norsk organisasjon for asylsøkere
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – om når Norge skal anses ansvarlig for å behandle asylsøknader fra enslige, mindreårige asylsøkere som tidligere har søkt asyl i et annet land i Dublin-samarbeidet

Siste endringer
  • Ny: 2013-003-GI Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – om når Norge skal anses ansvarlig for å behandle asylsøknader fra enslige, mindreårige asylsøkere som tidligere har søkt asyl i et annet land i Dublin-samarbeidet (18.09.2013)

    Ny instruks fra Justisdepartementet til UDI vedrørende Dublin-saker. Dersom en enslig, mindreårig asylsøker har levert asylsøknad i flere stater i Dublin-samarbeidet, og søkeren ikke har familiemedlem i en annen medlemsstat, skal Dublin II-forordningens artikkel 6 (2) forstås slik at det er den medlemsstaten hvor den mindreårige søker beskyttelse og befinner seg som er ansvarlig for å realitetsbehandle saken.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo