Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2014-06-25-UD
Dokumentdato : 23.06.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/387/CFSP of 23 June 2014 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/488/CFSP of 22 July 2014 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/730/CFSP of 20 October 2014 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2015/117 of 26 January 2015 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2015/383 of 6 March 2015 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2015/784 of 19 May 2015 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/837 of 28 May 2015 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2015/973 of 22 June 2015 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2015/2359 of 16 December 2015 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/850 of 27 May 2016 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2016/1746 of 29 September 2016 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2016/1897 of 27 October 2016 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2016/1985 of 14 November 2016 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2017/485 of 20 March 2017 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/917 of 29 May 2017 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2017/1245 of 10 July 2017 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2017/1341 of 17 July 2017 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria 

Siste endringer
 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (17.07.2017)

  16 personer ble lagt til listen over personer som er underlagt reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) som del av de restriktive tiltakene mot Syria, jf. EU-rådets gjennomføringsbeslutning (FUSP) 2017/1341 av 17. juli 2017.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (10.07.2017)

  En person er fjernet fra listen over personer som er underlagt reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) som del av de restriktive tiltakene mot Syria, jf. EU-rådets gjennomføringsbeslutning (FUSP) 2017/1245 av 10. juli 2017.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (29.05.2017)

  Tre personer ble lagt til listen over personer som er underlagt reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) som del av de restriktive tiltakene mot Syria, jf. EU-rådets gjennomføringsbeslutning (FUSP) 2017/917 av 29. mai 2017.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (24.03.2017)

  Fire personer er lagt til listen over personer som er underlagt reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) som del av de restriktive tiltakene mot Syria jf. EU-rådets gjennomføringsbeslutning (FUSP) 2017/485 av 20. mars 2017, som Norge har sluttet opp om.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (17.11.2016)

  Den 29. september ble to navn slettet fra EUs liste over skjerpede tiltak mot regimet i Syria, i tillegg til at det ble gjort endring i 22 oppførte navn. Den 27. oktober og 14. november ble henholdsvis 10 og 18 navn lagt til listen.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (18.01.2016)

  Den 16. desember 2015 ble ett navn fjernet fra EUs liste over skjerpede tiltak mot regimet i Syria.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (30.07.2015)

  Den 22. juni ble ett navn fjernet fra EUs liste over skjerpede tiltak mot regimet i Syria.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (21.04.2015)

  Den 26. januar og den 6. mars ble henholdsvis 3 og 7 nye navn lagt til i EUs liste over skjerpede tiltak mot regimet i Syria.

 • Endret: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (22.12.2014)

  16 nye navn er lagt til i EUs liste over skjerpede tiltak mot regimet i Syria. Informasjon om tre personer på listen er også oppdatert og et navn er fjernet.

 • Ny: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (15.08.2014)

  3 nye navn er lagt til EUs liste over skjerpede tiltak mot regimet i Syria.

 • Ny: 2014-06-25-UD Norges tilslutning til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria (25.06.2014)

  Norge har sluttet seg til EUs skjerpede tiltak mot regimet i Syria. 12 nye navn er listeført.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo