Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : A-1/2015
Saksnummer : 14/2508 (ASD)
Dokumentdato : 07.01.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Siste endringer
  • Ny: 2015-01-A Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften (12.01.2015)

    Ikrafttredelsesrundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Formålet med endringene er å tilrettelegge for en enklere og smidigere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge. Utlendingsforskriften § 1-2 oppheves og erstattes med ny § 6-29 a. Det er endringer i utf. §§ 1-11, 6-14 og 6-18. Det er i tillegg henvisningsendringer i utf. §§ 4-22 fjerde ledd, 17-7 f første ledd bokstav m og 18-13 annet ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo