Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2015-09-21-UD
Dokumentdato : 21.09.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot visse personer med tilknytning til Den sentralafrikanske republikk

Utenriksdepartementets rettsavdeling henvender seg til Utlendingsdirektoratet for å informere om reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) mot personer listeført av FNs sanksjonskomité for Den sentralafrikanske republikk. Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre reiserestriksjonene. Det anmodes på denne bakgrunn om at Utlendingsdirektoratet iverksetter nødvendige tiltak for å hindre at de listeførte personene gis innreise til Norge, jf. nærmere nedenfor.

1. Bakgrunn

FN sikkerhetsråd vedtok i resolusjon  2134 (2014) vedrørende situasjonen i Den sentralafrikanske republikk (paragraf 30) å innføre reiserestriksjoner mot personer som listeføres av sanksjonskomiteen opprettet med grunnlag i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2127 (2013). FNs sikkerhetsråd vedtok i  resolusjon 2196 (2015) av 22. januar d.å. (paragraf 4) å videreføre reiserestriksjonene.

Sanksjonskomiteen for Den sentralafrikanske republikk listeførte 9. mai 2014 tre personer. Av disse er Francois Yangouvonda Bozizé og Nourredine Adam fortsatt på sanksjonskomiteens liste, mens én (Levy Yakete) ble fjernet fra listen 31. desember 2014. Den 20. august 2015 listeførte sanksjonskomiteen ytterligere tre personer: Alfred Yekatom, Habib Soussou og Oumar Younous. I tillegg ble en enhet, Bureau d’achat de dimamant en Centrafrique/KARDIAM, ført opp på listen.

En til enhver tid oppdatert liste over de personer som er omfattet av reiserestriksjoner vedtatt av sanksjonskomiteen for Den sentralafrikanske republikk, finnes her: http://www.un.org/sc/committees/2127/2127.htm.  Samme sted finnes også en nærmere beskrivelse av de ovenfor omtalte listeførte.

2. Instruks

Det anmodes med dette om at Utlendingsdirektoratet iverksetter nødvendige tiltak for å hindre at de listeførte personene gis innreise til Norge, jf. avtalt ordning med Justisdepartementet om at UD kan instruere UDI direkte i disse sakene.

Dersom noe er uklart, ta kontakt med undertegnede.

Mvh.

Elin Widsteen
Seniorrådgiver

Seksjonen for humanitær- og strafferett
Rettsavdelingen
Utenriksdepartementet

Siste endringer
  • Ny: 2015-09-21-UD Instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot visse personer med tilknytning til Den sentralafrikanske republikk (22.09.2015)

    Utenriksdepartementet instruerer UDI i å iverksette nødvendige tiltak for å hindre at de listeførte personene gis innreise til Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo