Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2016-07-18-UD
Dokumentdato : 18.07.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Kopi: Justis-og beredskapsdepartementet

Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer med tilknytning til Hviterussland

Siste endringer
  • Ny: 2016-07-18-UD Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer med tilknytning til Hviterussland (18.07.2016)

    Utenriksdepartementet instruerer UDI om å følge opp endringer i listen over personer med tilknytning til Hviterussland som er omfattet av reiserestriksjoner basert på internasjonale sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Det er nå kun fire personer med tilknytning til Hviterussland som er listeført, jf. Rådsbeslutning 2016/280. Navnene fremgår av instruksen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo