Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2016-12-21-JD
Saksnummer : 16/03989
Dokumentdato : 21.12.2016

Stønad til beboere i asylmottak, kap. 490, post 70 (pengereglementet)

Siste endringer
  • Ny: 2016-12-21-JD Stønad til beboere i asylmottak, kap. 490, post 70 (pengereglementet) (30.01.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt brev til UDI og bedt om at UDI gjør endringer i pengereglementet for beboere i mottak, i tråd med budsjettvedtaket i Stortinget. Endringene går ut på at ytelser til familier i mottak skal ikke overstige 10 000 kroner per familie, og at ytelser skal prisjusteres med 2.8%. Endringene i ytelser til familier gjelder store familier, ikke nødvendigvis kun barnefamilier.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo