Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2017-12-21 JD
Saksnummer : 17/05585-2
Dokumentdato : 21.12.2017

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak (Statsbudsjettet 2018, kap. 490, post 71)

Siste endringer
  • Ny: 2017-12-21 JD Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak (Statsbudsjettet 2018, kap. 490, post 71) (13.01.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt et regelverk for 2018 om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak. Formålet med ordningen er å bidra til at barn i mottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Søknadsfristen er 15. februar 2018.

Praktisk informasjon

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo