Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2018-02-01-JD
Dokumentdato : 01.02.2018

Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - kvotesammensetning

Siste endringer
  • Ny: 2018-02-01-JD Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - kvotesammensetning (26.02.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt kvotesammensetningen for overføringsflyktninger for 2018, jf. utlendingsloven § 35 og G-04/2015. Kvoten for 2018 er på totalt 2120 plasser hvor 700 plasser er fordelt til flyktninger fra Syria i Libanon, 1000 plasser til flyktninger fra Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC) i Uganda og 300 plasser til flyktninger som evakueres fra Libya. Ytterligere 120 plasser er ubunden av opprinnelsesland - åpne plasser.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo