Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI 02/2018
Dokumentdato : 18.04.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Kopi: Utlendingsnemnda

Instruks om behandling av bortvisningssaker når utlendingen har lovlig opphold i annen Schengenstat

Siste endringer
  • Ny: 2018-04-18-JD Instruks om behandling av bortvisningssaker når utlendingen har lovlig opphold i annen Schengenstat (18.04.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har etter praksisforeleggelse instruert UDI og politiet vedrørende grensen mellom bortvisning og utvisning av utlendinger som skal returneres til en annen Schengenstat hvor de har lovlig opphold. Selv om det ellers ville vært grunnlag for utvisning fordi det ikke er gitt særskilt utreisefrist, kan politiet eller UDI treffe vedtak om bortvisning uten at UDI også treffer vedtak om utvisning.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo