Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Denne rettskildekategorien inneholder føringer fra overordnede departement. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme og samordne statens innvandrings- og integreringspolitikk.

Rettskilder - Departementenes rundskriv og instrukser

Sorter

Avgrens på dato

Fra dato: Til dato:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo