Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-01/2011
Dokument-ID : G-01/2011
Saksnummer : 201010587
Dokumentdato : 16.02.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Kopi:
Arbeidsdepartementet

Ikrafttreding av endring i utlendingsforskrifta § 14-2 tredje ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo