Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-02/2013
Dokument-ID : G-02/2013
Saksnummer : 11/1833
Dokumentdato : 25.01.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelsesrundskriv - endringer i utlendingsforskriften - opphevelse av § 3-20 og § 4-9 - utlendinger på lystseilas i norsk territoralfarvann

Siste endringer
  • Ny: 2013-002-G Ikrafttredelsesrundskriv - endringer i utlendingsforskriften - opphevelse av § 3-20 og § 4-9 - utlendinger på lystseilas i norsk territoralfarvann (28.01.2013)

    Den 1. februar blir bestemmelsene i utlendingsforskriften §§ 3-20 og 4-9 om utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann opphevet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo