Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-05/2011
Dokument-ID : G-05/2011
Saksnummer : 201011186 (JD), 2011/001911 (UDI)
Dokumentdato : 23.05.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ikrafttredelse - endringer i utlendingsforskriften - ny § 1-1A - Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo