Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-06/2011
Dokument-ID : G-06/2011
Saksnummer : 201100363 (JD), 2011/002290 (UDI)
Dokumentdato : 29.06.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – begrunnelsesplikt i vedtak som berører barn

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo