Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-07/2011
Dokument-ID : G-07/2011
Saksnummer : 201008351
Dokumentdato : 08.07.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ikrafttredelse – endringer i utlendingsforskriften § 14-5 – saksbehandlingsregler i utvisningssaker – tidligere forhåndsvarsel mv.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo