Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-07/2012
Dokument-ID : G-07/2012
Saksnummer : 11/2268-24
Dokumentdato : 29.05.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse - endring i utlendingsforskriften - tidspunkt for opptak av biometri til grensebeboerbevis

Siste endringer
  • G-2012-XXX (05.06.2012)

    Endring i utlendingsforskriften § 18-4a. Nytt annet ledd om tidspunktet for opptak av biometri.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo