Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-08/2012
Dokument-ID : G-08/2012
Saksnummer : 201000836
Dokumentdato : 29.06.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet

Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse

Siste endringer
 • G-2012-008 Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse (02.07.2012)

  Nytt rundskriv fra departementet om retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse med ikrafttredelse 29. juni. Fra samme tidspunkt opphører AI-105/2009.

   

  I dette nye rundskrivet klargjør departementet relevante begreper og korrekt praksis for asylsaker som gjelder lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersexpersoner (LHBTI).

   

  Departementet viser videre til instruks GI-07/2012, som gir spesifikk veiledning for behandling av asylsaker der søkeren anfører å være LHBTI. Instruksen og retningslinjene her må leses i sammenheng.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo