Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-09/2012
Dokument-ID : G-09/2012
Saksnummer : 201200212
Dokumentdato : 06.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse - endring i utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grensebeboerbevis mv.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo