Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-11/2010
Dokument-ID : G-11/2010
Saksnummer : 201006756
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Kopi m/ vedlegg: Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 13-1 første ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo