Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-15/2012
Dokument-ID : G-15/2012
Saksnummer : 12/5087-TFN, 2012/003953 (UDI)
Dokumentdato : 20.12.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi m/vedlegg:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)

Siste endringer
  • Ny: 2012-015-G Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE) (21.12.2012)

    Nytt ikrafttredelsesrundskriv fra Justisdepartementet om endring av utlendingsforskriften. I § 8-2 er det i et nytt annet ledd inntatt en bestemmelse om at asylsøkende barn og voksne med barn som ikke har fått sin klagesak avgjort av UNE innen 15 måneder etter at UNE mottok saken, kan innvilges oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38. Endringene trer i kraft 1. januar 2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo