Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-16/2011
Dokument-ID : G-16/2011
Saksnummer : G-16/2011
Dokumentdato : 21.12.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet v/ KOM
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften § 8-3 (familiegjenforening for barn av antatte ofre for menneskehandel)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo