Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-07/2012
Dokument-ID : GI-07/2012
Saksnummer : 201106663/UMV
Dokumentdato : 02.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a - forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo